Sortera

Typ av utbildning
 • Alla
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Juridik & arbetsrätt
 • Verksamhetsutveckling
 • WFM
 • CX
Målgrupp
 • Alla
 • Medarbetare
 • Ledare
 • Chefer
 • WFM
Ort
 • Alla
 • Digitalt
 • Stockholm

Kommunikation i tal och skrift

En lärorik utbildning där vi fördjupar oss i att kommunicera över telefon eller i skrift. När kunderna själva kan söka rätt på svaren till många enkla frågor, så behöver medarbetarna i kundservice kunna svara på allt svårare frågor. Dessutom vill många kundserviceavdelningar i större utsträckning arbeta med relevant och genomtänkt merförsäljning. Det ställer höga krav på att kommunicera väl!

Ledarskap

Ledarskapet har en stor inverkan på arbetsmiljön och kulturen på en arbetsplats. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser genom att vara noga med kompetensutveckling. De ger anställda möjlighet att utvecklas, genom tydlighet i kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner att de tillför något till verksamheten.

Arbetsrätt & juridik

Vi vet att det ibland är svårt att hantera olika frågor inom arbetsrätten. Vi har därför fokuserat på att ta fram en utbildning som rör dig som arbetar med kundservice eller telefonförsäljning. Lär dig de viktiga grunderna i arbetsrätt. Hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt för att undvika dyrbara misstag.

WOW-service

Idag konkurrerar företag mer än någonsin i kundupplevelser. Produkter, priser, budskap och design går att kopiera, men själva upplevelsen i kundens kontakt med just er är unik; det är där ni behöver sticka ut för att skapa lojala kunder och ambassadörer. Detta är en ny utbildning i hur man ger wowservice i bemötande både externt och internt - oberoende kanal eller ärendetyp.

Boka egen utbildning!

Ibland vill man kompetensutveckla en stor grupp på en arbetsplats och då kan det vara smidigt att vi kommer till er under en dag. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss för fortsatt planering!

WFM

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten, men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

Customer Experience (CX)

Har du som kundservicechef någon gång funderat på hur du med små medel kan förändra kundupplevelsen inom kundservice för att just ditt företag ska bli mer attraktivt? Vi har märkt att detta är en fråga som många företag bekymrar sig över. Det är därför kanske inte konstigt att ledare pratar om att kundupplevelse, eller CX (Customer Experience), är den viktigaste konkurrensfördelen och att själva tjänsten eller produkten har blivit en ren hygienfaktor.

Time management

“Time management” eller effektiv tidshantering är processen om hur vi organiserar och planerar vår tid mellan olika aktiviteter. Genom att använda time-management tekniken kommer du att bli mer effektiv, speciellt i stunder då tidsbristen är ett faktum och stressen är hög.