Certifiera dig som kundkommunikatör

Kundkommunikation är navet i alla verksamheter och för att behålla kunder behöver du idag leverera bra service med tydligt budskap i varje kundmöte. Hemligheten bakom riktigt professionell service är att bli en riktigt bra kundkommunikatör. Därför har Kontakta, tillsammans med Emilie Loman från Serviceproffsen tagit fram Sveriges första certifieringsutbildning för kundkommunikatörer.

Vi ser att det finns många gemensamma nämnare i olika typer av kundsituationer. För att behålla kunder idag krävs det att du levererar både imponerande service och tydligt budskap i varje kundmöte.


Det finns genomtänkta och kloka förhållningssätt och metoder för att säkerställa nöjda kunder och på ett professionellt sätt erbjuda mervärde till sina kunder. Under utbildningen får deltagarna både lära sig dessa förhållningssätt och metoder samt ges möjlighet att träna på dessa i verkligheten i just sina unika situationer. Genom detta kan då deltagarna anpassa innehållet till just sin vardag ute på sin arbetsplats med sina kunder.

Servicehandboken ligger till grund för denna utbildning. Den ger inspiration varvat med tips på hur personer och företag i alla kundmöten ska kunna ge kunder de förväntar sig och allra helst överträffa deras förväntningar. Genom att gå in i alla kundmöten med dessa råd, ihop med värdefull kunskap från denna utbildning som grund, skapar du ambassadörer i dina kunder som rekommenderar er och skapar mervärde för dig och ditt företag.


Utbildningens utformning

Utbildningen startar med en digital liveutbildning.

Under en halvdag håller Emilie Loman från Serviceproffsen i utbildningen tillsammans med alla deltagare. Denna del av utbildningen sker på Zoom och länk skickas ut ett par dagar innan utbildningen.


Liveutbildningens innehåll

 • Deltagarnas förväntningar
 • Vad förväntar sig kunderna för service 2022/2023?
 • Från bra service till wowservice och varför
 • Min roll som kundkommunikatör
 • Hur kommunicerar jag?
 • Diskussioner och liveexempel


Efter halvdagen med liveutbildningen sker resterande utbildning digitalt när det passar varje enskild deltagare. Servicehandboken används som studiematerial och för att förstärka och förtydliga innehållet är utbildningen uppdelad i 6 st. digitala moduler. Det är tänkt att man gör en modul per vecka. Varje modul består av filmer och vägledning om olika ämnesområden.


Moduler

 1. Din roll som kundserviceproffs
 2. Kundservice som gör skillnad
 3. Hemligheten bakom en förtroendeingivande, proffsig och engagerad kundservice
 4. Hantera missnöjda kunder
 5. Skriftlig kommunikation
 6. Framåt!


För vem?

Kontaktas cerifieringsutbildning är framtaget och anpassat för dem som arbetar med kundkommunikation via telefon. Utbildningsprogrammet är utformat på så sätt att varje deltagare anpassar innehållet i utbildningen till de unika situationerna på just ert företag. Detta sker genom integrerade utmaningar och uppgifter i arbetsvardagen samt en coachfunktion där deltagarens närmsta teamledare/coach kan följa med och stötta i programmet.


Studielängd

Utbildningsprogrammet startar med en digital liveutbildning under en förmiddag av utbildningsledaren Emilie Loman.


Efter att man har genomgått liveutbildningen pågår sedan utbildningsprogrammet under 6 veckor med en studietakt på en lektion (modul) per vecka. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.


Det finns även möjlighet att genomföra studieprogrammet i ett helt öppet program där man själv bestämmer studietakt.


Studiematerial

Servicehandboken ingår i utbildningen och skickas till dig som är anmäld. Önskar du beställa fler servicehandböcker till dina kollegor gör du det enkelt här.


Certifiering

För att ytterligare stärka rollen som kundservicemedarbetare, såväl inom yrkeskåren som omvärlden har vi på Kontakta tagit fram denna utbildning. Vi som branschförening har satt en diplomeringsstandard för medarbetare som arbetar med kundkommunikation som kan uppnås efter genomgång av denna utbildning.


Utbildningsprogrammet ger varje deltagare möjlighet till en certifiering. Certifieringen visar att medarbetaren har uppvisat kunskap och färdigheter i Kontaktas etiska riktlinjer samt ett professionellt och kundorienterat kundsamtal.


Då detta är en certifiering så kommer det vara en hel del standarder som deltagarna många gånger redan lever upp till. Deltagarna kommer då få bekräftelser på sådant de redan gör bra och bör fortsätta med men också en hel del nytt för att utvecklas till att bli en ännu bättre kundkommunikatör.


Vad krävs för certifiering?

För att erhålla en certifiering måste deltagaren svara rätt på samtliga certifieringsfrågor i utbildningen.

Klicka här för nästa tillfälle av utbildningen.