Att certifiera sig!

För att ytterligare stärka rollen som kundservicemedarbetare, innesäljare & WFM såväl inom yrkeskåren som omvärlden har vi på Kontakta tagit fram certiferingsutbildningar och där vi som branschförening har satt en diplomeringsstandard för medarbetare som arbetar med kundkommunikation.

Utbildningsprogrammen ger varje deltagare möjlighet till en certifering vilket visar att medarbetaren har uppvisat kunskap och färdigheter i linje med Kontaktas högt ställda krav på serioistet och kvalitet.  För att erhålla en certifering måste deltagaren svara rätt på samtliga certifieringsfrågor i utbildningen.

Vad kan du certifiera dig inom? 

WFM
Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten, men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.
Klicka här för att se när nästa tillfälle ges! 

Kundservice
Kundkommunikation är navet i vår verksamhet och av den anledningen har vi skapat en certiferingsutbildning för att ge alla som arbetar med kundkommunikation, oavsett yrkesroll eller situation, en möjlighet att bli än mer professionella i sina förhållningssätt. Vi ser att det finns gemensamma nämnare för alla olika typer av kundsituationer och att det finns förhållningssätt och metoder för att säkerställa nöjda kunder och för att på ett professionellt sätt erbjuda mervärden till sina kunder. Under utbildningen får deltagarna både lära sig dessa förhållningssätt och metoder samt ges även möjlighet att träna dessa i verkligheten i just era unika situationer och därigenom anpassa innehållet till er vardag.
Klicka här för att se när nästa tillfälle ges!

Innesälj
Försäljning är förmodligen världens mest talade språk och vi håller nog med Robert Louis Stevenson när han en gång sa ”att alla säljer något varje dag”. Några säljer produkter och tjänster, alla säljer idéer och budskap. I KontaktAkademin har vi skapat en utbildning för att ge alla som arbetar med försäljning via telefon, oavsett yrkesroll eller situation, en möjlighet att bli ännu bättre att sälja in sitt företags erbjudande. Vi ser att det finns en gemensamt nämnare för alla olika typer av säljsituationer och att det finns förhållningssätt och metoder för att på ett kundorienterat sätt öka möjligheterna till att framgångsrikt sälja in sitt erbjudande. Under utbildningen får deltagarna både lära sig dessa förhållningssätt och metoder samt ges även möjlighet att träna dessa i verkligheten i just era unika situationer och därigenom anpassa innehållet till er vardag.
Klicka här för att se när nästa tillfälle ges!


Vill du veta mer om certiferingsutbildningarna, kontakta Linda Magnusson på Linda.magnusson@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.