KontaktAkademins kundserviceutbildning - digital

Kundkommunikation är navet i vår verksamhet och av den anledningen har vi skapat en certiferingsutbildning för att ge alla som arbetar med kundkommunikation, oavsett yrkesroll eller situation, en möjlighet att bli än mer professionella i sina förhållningssätt.

Vi ser att det finns gemensamma nämnare för alla olika typer av kundsituationer och att det finns förhållningssätt och metoder för att säkerställa nöjda kunder och för att på ett professionellt sätt erbjuda mervärden till sina kunder. Under utbildningen får deltagarna både lära sig dessa förhållningssätt och metoder samt ges även möjlighet att träna dessa i verkligheten i just era unika situationer och därigenom anpassa innehållet till er vardag.

Servicehandboken som ligger till grund för denna utbildning ger inspiration varvat med tips på hur personer och företag i alla kundmöten ska kunna ge kunder den service de förväntar sig och allra helst överträffa deras förväntningar, för att på så sätt skapa ambassadörer som rekommenderar er.

Utbildningen består av 6 olika ämnesområden (moduler) och efter varje avslutad modul finns det övningsuppgifter som du ska genomföra innan du går vidare till nästa. 

Modul 1: Din roll som kundserviceproffs
Modul 2: Kundservice som gör skillnad
Modul 3: Hemligheten bakom en förtroendeingivande, proffsig och engagerad kundservice
Modul 4: Hantera missnöjda kunder
Modul 5: Skriftlig kommunikation
Modul 6: Framåt!

För vem?

Kontaktas cerifieringsutbildning är framtaget och anpassat för dem som arbetar med kundkommunikation via telefon. Utbildningsprogrammet är utformat på så sätt att varje deltagare anpassar innehållet i utbildningen till de unika situationerna på just ert företag. Detta sker genom integrerade utmaningar och uppgifter i arbetsvardagen samt en coachfunktion där deltagarens närmsta teamledare/coach kan följa med och stötta i programmet.

Studielängd

I dess grundform pågår utbildningsprogrammet under 6 veckor med en studietakt på en lektion per vecka. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.
Det finns även möjlighet att genomföra studieprogrammet i ett helt öppet program där man själv bestämmer studietakt.

Certifering

För att ytterligare stärka rollen som kundservicemedarbetare, såväl inom yrkeskåren som omvärlden har vi på Kontakta tagit fram denna utbildning och där vi som branschförening har satt en diplomeringsstandard för medarbetare som arbetar med kundkommunikation.

Utbildningsprogrammet ger varje deltagare möjlighet till en certifering vilket visar att medarbetaren har uppvisat kunskap och färdigheter i Kontaktas etiska riktlinjer samt ett professionellt och kundorienterat kundsamtal. För att erhålla en certifering måste deltagaren svara rätt på samtliga certifieringsfrågor i utbildningen.