WOW-service

Idag konkurrerar företag mer än någonsin i kundupplevelser. Produkter, priser, budskap och design går att kopiera, men själva upplevelsen i kundens kontakt med just er är unik; det är där ni behöver sticka ut för att skapa lojala kunder och ambassadörer. Detta är en ny utbildning i hur man ger wowservice i bemötande både externt och internt - oberoende kanal eller ärendetyp.

Många företag och organisationer håller redan hög nivå och motsvarar de höga förväntningarna, men kunderna ställer högre och högre krav. Många erbjuder redan en bra kundupplevelse, men är en nöjd kund verkligen en lojal kund? Hur går man från bra till magisk, hur går man från nöjd kund till lojal ambassadör och marknadsförare?

Det finns många chanser att skapa ambassadörer i den dagliga kontakten och dialogen med kunderna. Under den här heldagen får du ny inspiration, ny kunskap och nya verktyg, men även kvitton på saker du redan gör rätt, för att ta steget från bra service till wowservice!

I utbildningen kommer teori varvas med praktik och riktiga case, vidare får du verktyg för hur du tar steget från bra service till wowservice, hur du ändrar mindset och skapar hållbara resultat, hur du gör kunderna till dina ambassadörer samt hur du får med dig dina medarbetare på resan!

Du får:

  • Ökad kunskap om hur du i kommunikationen skapar wowkänsla hos mottagaren
  • Verktyg för hur du kan bli ännu tydligare och nå fram till den du kommunicerar med
  • Verktyg som du kan använda både i kontakten med kunderna och med dina medarbetare för att skapa ännu nöjdare kunder och medarbetare som blir företagets ambassadörer och marknadsförare
  • Effektiva och enkla verktyg som du direkt kan börja använda och implementera för att spara tid, pengar och energi


Målgrupp:
Ledare inom kundservice eller kontaktcenters.
Medarbetare inom kundservice eller kontaktcenters.