CX - Customer experience för Kundservicechefer!

Vi tror att du som Kundservicechef många gånger har funderat på hur du kan öka din kundnöjdhet utan att involvera hela organisationen. Vi tror också att man kan förändra kundupplevelsen med små medel inom kundservice för att just ditt företag ska bli mer attraktivt. De senaste åren har kundupplevelsens position flyttats fram i alla typer av organisationer. Ledare pratar idag om kundupplevelse, även kallat CX (Customer Experience), som den viktigaste konkurrensparametern och att själva tjänsten eller produkten har blivit en hygienfaktor.

Kundservice roll förflyttar sig just nu mot en mycket mer strategisk roll i många företag. I takt med att allt fler kunder förväntar sig service i världsklass får kundserviceenheter en allt viktigare roll i det strategiska och operativa kundupplevelsearbetet. För att bättre kunna möta såväl interna som externa behov kopplat till kundupplevelse erbjuder Kontakta nu tillsammans med företaget Redway en CX-utbildning.

I denna heldagsutbildning kommer vi att utgå ifrån kritiska fokusområden som påverkar kundens upplevelse. Under dagen så ställs arbetet kring kundupplevelse i centrum och vi kommer också att dela med oss av nya trender och insikter från den senaste forskningen. Du kommer få konkreta exempel och verktyg som kan hjälpa dig att fokusera ännu mer på kundupplevelse.

Vidare kommer du få vägledning i hur din kundserviceenhet på bästa sätt kan stötta företaget eller organisationens CX-strategi. Du kommer också få insikter i hur ni kan stärka kundens röst internt och hur ni tar vara på kundfeedback på bästa sätt. Mest tid kommer vi lägga på kundservice viktiga roll i kundupplevelsearbetet tillsammans med praktiska verktyg för att kunna förstå kundens behov bättre och hur du med hjälp arbetssätt kan utveckla er kundservice till att leverera service i världsklass.

Detta får du med dig efter utbildningen:

  Grundförståelse för kundupplevelsearbete
  Senaste trenderna och forskningen
  Hur du som har en nyckelroll inom kundservice kan stärka kundupplevelsen
  Konkreta exempel på do’s and don’ts
  Praktiska verktyg, såsom checklista för bättre kundupplevelse

CX fokusområden samt exempel på frågor vi kommer jobba med:

Introduktion till kundupplevelse

 • Vad lägger vi i begreppet kundupplevelse?
 • Vad säger forskningen om vikten av en god kundupplevelse?
 • Vilka typiska positiva effekter ser man av god kundupplevelse och finns det hinder?


Kundservice roll i kundupplevelsearbetet

 • Hur kan kundservice bidra till en bättre kundupplevelse?
 • Vad är en CX-strategi och hur man kundservice stötta den?
 • Hur kan outsourcade verksamheter bidra?


Kundorienterad verksamhet

 • Hur kan ni som kundserviceenhet bli mer kundorienterade?
 • Hur mäter du och vilka nyckeltal är relevanta?
 • Vilka arbetssätt kan ni applicera i det dagliga arbetet?
 • Hur kan man stärka kundens röst internt?


Kund- och serviceresor

 • Vad är skillnaden mellan en kund- och serviceresa?
 • Hur kan personas bidra till en bättre förståelse för kunden?
 • Hur tar man praktiskt fram en serviceresa?


Presentation av vår utbildare: 

Namn: Victor Frössling
Företag: Redway Sverige

 Victor Frössling är en av Redways rådgivare med kundupplevelse som sitt expertområde. Victor har bland annat arbetat inom bank- och finanssektorn med övergripande ansvar för företags kundupplevelsearbete. Victor har stor erfarenhet av att genomföra kundupplevelseprojekt såsom mappning av kundresor, kundanalyser, utformandet av CX-strategier och att leda tvärfunktionella team med fokus på kundupplevelse.

Är du intresserad och vill veta mer, klicka här för att komma till nästa tillfälle då denna utbildning går av stapeln.