Ledarskap

Ledarskapet har en stor inverkan på arbetsmiljön och kulturen på en arbetsplats. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser genom att vara noga med kompetensutveckling. De ger anställda möjlighet att utvecklas, genom tydlighet i kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner att de tillför något till verksamheten.

Att vara ledare är kanske bland det svåraste som finns. Att nå fram till alla i gruppen samtidigt som man ska leda vägen, lyssna in, fatta beslut, delegera och motivera. En del säger att man föds till ledare men det är inte sant. Några har kanske lättare för det, men alla kan lära sig!
En viktig insikt i ledarskap är att förstå att alla människor och drivs av olika saker. För att få ut det bästa av dina medarbetare, säljare eller chefer måste du finna dem där de är och arbeta aktivt med ett individuellt coachade.

I våra ledarskapsutbildningar lägger vi fokus på dig. Förutom att skapa insikter kring vad som är dina hinder och kompetenser, kommer du att få praktiska verktyg för att leda och cocha dina medarbetare. Det kommer i sin tur att skapa resultat du inte trodde som möjliga!

Kontakta erbjuder flera olika ledarskapsutbildningar för dig som arbetar aktivt med ditt ledarskap och vill utvecklas i din roll.

Leda bra eller leda bäst:
Tänk om att leda andra handlar om att leda dig själv. Tänk om det är sårbarhet som ger dig och dina medarbetare styrkan att lyckas.Och tänk om det är en kärleksfull attityd till kunderna som gör företaget framgångsrikt. Om du vill komma till insikt om vad livet och affärer verkligen handlar om, då kommer Peppes kurser att förändra ditt liv. Peppe hjälper dig att hitta nyckeln till ditt och dina medarbetares hjärta. Du får ta del av Peppes hemligheter som får ditt företag att blomstra fullt ut. På riktigt.
Klicka här för att se när nästa utbildning ges:

Leda i förändring:
Som ledare behöver du kunna förändringsledning speciellt om du är ledare för kundservice där förändring är en del av vardagen. Det är vanligt att behöva representera ditt företags beslut om förändringar, och samtidigt leda förändringar som du kanske själv vill driva, eller pga yttre faktorer som du inte styr över.
Syftet med denna Crashcourse är att du ska få en större förståelse vad som händer med människor i samband med förändringar.
Klicka här för att se när nästa tillfälle ges!

Leda på distans:
I mångas vardag är Distansledarskap det nya normala. Sverige ligger på 3e plats i Europa när det gäller hemarbete. Detta ställer utökade krav på fler ledare, då fler förmågor behöver användas för att skapa hållbar motivation & prestation.Att leda på distans ställer andra krav på ledare och medarbetare i ett team. Det ställer andra krav när det gäller arbetsform, struktur, mål, kommunikation och uppföljning.
Hur blir du mer tydlig som ledare och samtidigt ökar din förmåga att påverka och skapa inflytande till ditt team och andra avdelningar? Hur skapar du ett välfungerande team som arbetar mot gemensamma mål?
Klicka här för att se när nästa tillfälle ges!

Vid frågor, kontakta Linda Magnusson på linda.magnusson@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87.