KontaktAkademin: Certifierad Workforce Manager/bemanningsplanerare (Stockholm), 2 dagar

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering både ur ett vidare perspektiv för att förstå helheten, men också för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

Varför kompetensutveckling inom Workforce Management?

Gör arbetet lättare genom att lära sig enkla beräkningsmetoder som ger deltagarna en prognos som de kan lita på. På kursen Workforce Management får deltagarna lära sig de metoder som gör deltagarna till en professionell Workforce Manager. Satsa 2 dagar och spara veckor till månader av arbetet  med bemanningsplanering. Kursen är intensiv och ger deltagarna de metoder och verktyg som behövs för att bli skickliga i bemanningsplanering.

Anmäl dig till utbildningen och bli certifierad i WFM.


Deltagarna lär sig:

 • Hitta den prognosmodell för bemanning som passar er verksamhet
 • Nyckeltal för att beräkna bemanningsbehov för månad, vecka och dag
 • Vad som styr personligt behov
 • Flexibel bemanningsplanering som tar hänsyn till personalen
 • Förhindra känslan av kaos med bra ledning i realtid
 • Ta fram rätt rapporter och data för beslutsstöd


Utbildningen riktar sig till dig som behöver bli mer insatt i bemanningsplaneringen eller vill förstå hur allt hänger ihop i ett större perspektiv.


Program :

 • Analys och rensning av data : styrning av samtal, mail och chatt, redovisning - avvikelser, tvätt av historiska data, analysera samtalsvolymer, analysera snittärendetider, mm.

 • Prognoser : historiska data och händelsedrivna prognos, system för bemanningsplanering, skapa hållbara prognoser, system eller excel för att hantera prognos.

 • Bemanning: hur påverkar Erlang C och varför behövs metoder, skapa balans mellan servicenivå och beläggning, olika bemanningsmodeller, vikten av att hantera bred data.

 • Schemaaläggning: nöjdare personal genome ett gediget schemaarbete, hantera ledighet och semester, schemaläggning som klarar belastningsstoppar, multiskillning i verkligheten.

 • Styrning i realtid: parametrar och mätvärden, klara din bemanning under pressade situationer, ha ett proaktivt förhållningssätt, uppföljning och lärdomar – analys.

 • Mätning och återkoppling: resultat och prognos – uppföljning och analys, utvecklande arbetssätt och metoder, hur följer du upp och rapporterar så att management förstår, adherence to schedule och andra viktiga saker.


För vem?

Kursen vänder sig till personer som arbetar med planering och schemaläggning i kundservice och vill ha gedigna grundläggande kunskaper i bemanningsplanering. De personer som också har nytta av kompetensutvecklingen i bemanningsplanering är kontaktcenterchef, callcenterchef, teamledare, kundserviceansvarig eller gruppchef, planerare, schemaläggare eller liknande.


Praktiska detaljer:

Data :
14–15 mars 2023
tid :
9:00–16:30 båda dagarna
Plattor :
Kontaktas kontor. 
David Bagares gata 9, 111 38 Stockholm
Utbildare:Lars Anjou
Anmälan: 
KLICKA HÄR

Kostnad :

8 900 kronor för Kontaktas medlemmar 
11 900 kronor för Icke medlem i Kontakta 


Vid 5 eller fler deltagare från samma företag, maila till anmalan@kontakta.se för offert (moms tillkommer).

Villcor:

Din anmälan till utbildningen är bindande , men om du får förhinder har du rätt att skicka en kollega i ditt ställe, du kan dock inte få anmälningsavgiften tillbaka. 

Observera  att boende ej ingår i utbildningen. Deltagare förväntas ordna eventuell övernattning på egen hand. Lunch och fika ingår under utbildningsdagarna.


Vid frågor, kontakta Linda Moser på info@kontakta.se alternativt 070 439 00 87.


Välkommen!