Certifiera dig som kundkommunikatör

Kommunikation med kunder är en central del av alla företag och för att behålla kunderna behöver man idag ge utmärkt service i varje kundinteraktion. Nyckeln till att ge en riktigt professionell service är att bli en skicklig kommunikatör gentemot kunderna. Därför har Kontakta utvecklat den första certifieringsutbildningen för kundkommunikatörer i Sverige!

Är ni trötta på att tappa kunder på grund av bristande kundservice? Vill ni skapa nöjda och återkommande kunder som sprider positiva omdömen om er verksamhet? Då är Kontaktas certifieringsutbildning för kundkommunikatörer något för er!

Vi har identifierat gemensamma nämnare för alla typer av kundsituationer och utvecklat förhållningssätt och metoder som säkerställer nöjda kunder och erbjuder professionella mervärden. Genom vår utbildning lär sig deltagarna dessa strategier och ges möjlighet att träna dem i verkligheten, anpassade efter just era unika situationer.

Vår Servicehandbok, som ligger till grund för utbildningen, är full av inspiration och tips för att ge era kunder den service de förväntar sig och överträffa deras förväntningar. På så sätt skapar ni ambassadörer som rekommenderar er vidare till nya kunder.

Utbildningen består av sex moduler, från att definiera rollen som kundserviceproffs till att hantera missnöjda kunder och förbättra skriftlig kommunikation. Efter varje modul finns övningsuppgifter som säkerställer att kunskapen omsätts i praktiken.

Kontaktas certifieringsutbildning är specifikt utformad för dem som arbetar med kundkommunikation via telefon

Moduler:
Modul 1: Din roll som kundserviceproffs
Modul 2: Kundservice som gör skillnad
Modul 3: Hemligheten bakom en förtroendegivande, proffsig & engagerad kundservice
Modul 4: Hantera missnöjda kunder
Modul 5: Skriftlig kommunikation
Modul 6: Framåt!


För vem?

Kontaktas cerifieringsutbildning är framtaget och anpassat för dem som arbetar med kundkommunikation via telefon. Utbildningsprogrammet är utformat på så sätt att varje deltagare anpassar innehållet i utbildningen till de unika situationerna på just ert företag. Detta sker genom integrerade utmaningar och uppgifter i arbetsvardagen samt en coachfunktion där deltagarens närmsta teamledare/coach kan följa med och stötta i programmet.

Studielängd

I dess grundform pågår utbildningsprogrammet under 6 veckor med en studietakt på en lektion per vecka. Forskning visar att lärande över tid ger de absolut bästa resultaten i form av förändrade beteenden.
Det finns även möjlighet att genomföra studieprogrammet i ett helt öppet program där man själv bestämmer studietakt.

Certifiering

För att ytterligare stärka rollen som kundservicemedarbetare, såväl inom yrkeskåren som omvärlden har vi på Kontakta tagit fram denna utbildning och där vi som medlemsorganisation har satt en diplomeringsstandard för medarbetare som arbetar med kundkommunikation.

Utbildningsprogrammet ger varje deltagare möjlighet till en certifiering vilket visar att medarbetaren har uppvisat kunskap och färdigheter i Kontaktas etiska riktlinjer samt ett professionellt och kundorienterat kundsamtal. För att erhålla en certifiering måste deltagaren svara rätt på samtliga certifierings frågor i utbildningen.


Praktiska detaljer

Datum:26 april 2023, Gemensam uppstart därefter självstudier i egen takt.
Tid:Kl. 09.00–12.00, därefter studier i egen takt.
Plats:Digitalt. 
Kostnad:3 900 kr. för medlemmar i Kontakta.
5 900 kr. för ej medlem i Kontakta. 

1 000 kr. per person tillkommer för certifierings prov.
(moms tillkommer)

 För 5 eller fler deltagare från samma bolag, maila oss för offert .
Anmälan:KLICKA HÄR


Vid frågor, kontakta Madeleine von Krusenstierna på  info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03.

Utbildningen är ett samarbete mellan KontaktAkademin och Serviceproffsen.