KontaktAkademin: Kundservice i världsklass - från bra service till wowservice! ( Digital Lärarledd)

En ny inspirerande och lärorik endagsutbildning som hjälper dig att höja servicenivån samtidigt som du höjer medarbetarnas engagemang. En utbildning för dig som vill gå från bra service till wowservice och vill ha en förändringskultur med mindre gnäll, stoltare medarbetare och höjd kundnöjdhet.

Denna dag inleds med en inspirationsföreläsning av serviceexperterna Lilo, som är Joakim Lindström och Emilie Loman, och följs av en interaktiv och upplevelsebaserad utbildning uppdelad i olika moduler. Alla moduler är lika viktiga för en proffsig och engagerad kundservice i världsklass.

Utbildningens innehåll :

Del 1. Kundfokus som gemensamt mål.

Vi börjar med att gå igenom det viktigaste för att skapa hållbara resultat med motiverade och engagerade medarbetare i spetsen - en gemensam målbild med fokus på kunden.

Del 2. Vinnande servicekultur.
Här får du vårt recept på vilka delar en framgångsrik servicekultur består av, det vi har sett fungerar i alla branscher.
Du får med dig vilka delar som behövs för att kunna ge kunderna wowservice, oberoende av ärendetyp eller kanal, och du får träna på att själv applicera dem. Du får konkreta verktyg du direkt kan börja använda. Effekt direkt!

Del 3. Hur rätt KPI:er och mål påverkar resultatet.
Vilka KPI:er, nyckeltal, är det som på riktigt höjer servicenivån för kunderna? Vilka mål genererar högre engagemang hos medarbetarna?

Del 4. Ledarskapet.
Din uppgift som ledare är otroligt viktig. Det är du som ska engagera, inspirera och motivera den viktigaste resursen ni har, medarbetarna. Vad behöver du förstärka och göra mer av för att öka engagemang och motivation hos medarbetarna?

Del 5. Hur kundservice kan driva verksamhetsutveckling.
Bli hjälten och höj statusen på kundservice internt samtidigt som du får resten av företaget att både utvecklas och spara pengar. Kundservice är en guldgruva av information och har stor betydelse för arbetet med att skapa lojala kunder, ändå ses kundservice ofta som ett kostnadsställe och en slasktratt som förväntas lösa kundernas problem. Problem som ofta har sitt upphov i en annan del av organisationen.

Del 6. Implementation och uppföljning.
Implementering och att följa upp är avgörande för hur hållbart resultatet blir. I denna del går vi igenom hur du genomför en förändring och implementerar och följer upp det du tar med dig från idag så det blir hållbart. Du får med dig konkreta verktyg och en konkret action plan, hur du ska implementera den och när du ska vara klar.

Under den här heldagen får du grunderna för hur du höjer servicenivån. Du får ny inspiration, ny kunskap och nya verktyg, men även kvitton på vad du redan gör bra och ska förstärka, för att kunna ta steget från bra service till wowservice.
Du får även med dig om hur du får med dig dina medarbetare på resan, hur du ändrar mindset från reaktivt till proaktivt och skapar hållbara resultat. Hur systematiskt arbete med kundinsikter och coachning av medarbetare leder till kundservice i världsklass, wowservice, det som visar sig i resultatet på sista raden.
Teori varvas med praktik och riktiga case.


Målgrupp:
Utbildningen är till för dig som arbetar i ledande befattning inom kundservice och kontaktcenters. Du vill som ledare utveckla dig själv, ditt team eller din organisation och skapa en kundservice i världsklass.


Praktiska detaljer :

Datum:2 juni 2021
Tid:09:00-16:00
Plats:Digitalt, länk och material skickas till dig som är anmäld 
Anmälan:Klicka Här!
Kostnad:Kontaktas medlemmar : 4900 SEK
Icke Kontaktas medlemmar : 6900 SEK
Alla priser är exlusive moms
Vid frågor:Kontakta Linda Magnusson på linda.magnusson@kontakta.se alternativt på 0704 39 00 87 

 

Om Lilo:
Serviceexpertduon Lilo, Joakim Lindström och Emilie Loman, har framgångsrika case bakom sig och har hjälpt flera organisationer att skapa sin egen servicekultur. De har utbildats hos Disney i Orlando och gjort sin research på fältet då de har intresserat sig för, och jobbat med, service i olika branscher i nästan hela sina yrkesverksamma liv. Deras vision är att höja statusen på serviceyrket och kvaliteten på service genom att utbilda, föreläsa och podda om service.