KontaktAkademin: CX för kundservicechefer

Har du som kundservicechef någon gång funderat på hur du med små medel kan förändra kundupplevelsen inom kundservice för att just ditt företag ska bli mer attraktivt? Idag pratar många ledare om att kundupplevelse, eller CX (Customer Experience), är den viktigaste konkurrensfördelen. I takt med att allt fler kunder förväntar sig service i världsklass får kundserviceenheter en allt viktigare roll i det strategiska och operativa kundupplevelsearbetet. För att bättre kunna möta såväl interna som externa behov kopplat till kundupplevelse erbjuder Kontakta nu tillsammans med företaget Redway en CX-utbildning.

I denna heldagsutbildning kommer vi att utgå från kritiska fokusområden som påverkar kundens upplevelse. Under dagen så ställs arbetet kring kundupplevelse i centrum och vi kommer också att dela med oss av nya trender och insikter från den senaste forskningen. Du kommer att få konkreta exempel och verktyg som kan hjälpa dig att fokusera ännu mer på kundupplevelse.

Vidare kommer du att få vägledning i hur din kundserviceenhet på bästa sätt kan stötta företaget eller organisationens CX-strategi. Du kommer också att få insikter i hur ni kan stärka kundens röst internt och hur ni tar vara på kundfeedback på bästa sätt. Mest tid kommer vi att lägga på kundservice viktig roll i kundupplevelsearbetet tillsammans med praktiska verktyg för att kunna förstå kundens behov bättre och hur du med hjälp av arbetssätt kan utveckla er kundservice till att leverera service i världsklass.


Detta får du med dig efter utbildningen:

✓ Grundförståelse för kundupplevelsearbete    
✓ Senaste trenderna och forskningen    
✓ Hur du som har en nyckelroll inom kundservice kan stärka kundupplevelsen    
✓ Konkreta exempel på vad som ska prioriteras  


CX fokusområden samt exempel på frågor vi kommer att jobba med:    

Introduktion till kundupplevelse

 • Vad lägger vi i begreppet kundupplevelse?
 • Vad säger forskningen om vikten av en god kundupplevelse?
 • Vilka typiska positiva effekter ser man av god kundupplevelse och finns det hinder?

Kundservice roll i kundupplevelsearbetet

 • Hur kan kundservice bidra till en bättre kundupplevelse?
 • Vad är en CX-strategi och hur man kundservice stöter den?
 • Hur kan outsourcade verksamheter bidra?

Kundorienterad verksamhet

 • Hur kan ni som kundserviceenhet bli mer kundorienterade?
 • Hur mäter du och vilka nyckeltal är relevanta?
 • Vilka arbetssätt kan ni applicera i det dagliga arbetet?
 • Hur kan man stärka kundens röst internt?

Kund-och serviceresor

 • Vad är skillnaden mellan en kund- och serviceresa?
 • Hur kan personas bidra till en bättre förståelse för kunden?
 • Hur tar man praktiskt fram en serviceresa?


För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar som kundservicechef eller har liknande roll i ditt företag. Kanske är du en företagsledare i en mindre organisation med en liten kundserviceenhet eller så är du chef över en stor kundserviceavdelning med inhouse medarbetare. Kanske arbetar du enbart med outsourcade kundservicemedarbetare. Oavsett hur ditt företags arbete med kundservice ser ut, så är detta en värdefull utbildning för dig som ledare.

Plats:
Utbildningen ges på Kontaktas kontor som ligger centralt i Stockholm.

Våra utbildare:
Namn : Victor Frössling    
Företag : Redway Sverige

Victor Frössling är en av Redways rådgivare med kundupplevelse som sitt expertområde. Victor har bland annat arbetat inom bank- och finanssektorn med övergripande ansvar för företags kundupplevelsearbete. Victor har stor erfarenhet av att genomföra kundupplevelseprojekt såsom kartläggning av kundresor, kundanalyser, designad av CX-strategier och att leda tvärfunktionella team med fokus på kundupplevelse.

Praktiska detaljer

Data :18 april 2023
Tid:Kl. 09.00–16.00
Plats:Kontaktas kontor,  David bagares gata 9 , 111 38 Stockholm 
Anmälan:KLICKA HÄR
Kostnad:

5 900 kr. för medlemmar i Kontakta. 
7 900 kr. för ej medlem i Kontakta 
(moms tillkommer)
För 5 eller fler deltagare från samma företag, maila oss för offert.Vid frågor, kontakta Madeleine von Krusenstierna på info@kontakta.se alternativt 073 954 68 03.


Utbildningen är ett samarbete mellan Kontakta och Redway.