KontaktAkademin Stockholm: Kommunicera professionellt i tal och skrift!

En kommunikationsutbildning som ger dig tekniker för att skapa ”wow” i dina kundmöten, både i telefon och i skrift. I denna utbildning har vi paketerat det du behöver för att imponera på era kunder i varje kundmöte och göra dem till ambassadörer för ert varumärke. Kommunikation och service är ett hantverk och i denna utbildning fyller vi på din verktygslåda med olika metoder och verktyg du kan använda i olika situationer.

Idag när många kunder är bekväma med teknik, kan de flesta söka svar på enkla frågor själva. När en kund då vänder sig till kundservice förväntar sig kunden att få hjälp med alltmer komplicerade frågor samtidigt som de förväntar sig en hög grad av service. Detta ställer högre krav på dig som kundservicemedarbetare. Du behöver kunna ge kunden hjälp med alltmer komplicerade frågor och kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt.

När det gäller skriftlig kommunikation ställs det höga krav på dig som skriver att fånga mottagarens intresse och skriva på ett förståeligt och tydligt sätt. Varje kommunikation behöver vara unik och personlig och vi kan inte längre förlita oss på färdiga mallar.

Under den här utbildningen kommer du att öka dina kunskaper om kommunikation både i skrift och muntligt. Vad gör du redan idag som är bra? Vad kan du förbättra? Hur kan du nå fram tydligt och uppfattas serviceminded av den du kommunicerar med? Du kommer lära dig undvika de vanligaste krockarna som skapar missnöje och hur du hanterar missnöjda kunder. Allt för att göra dig till en bättre kommunikatör.

Utbildningen varvar teori med riktiga case och praktiska övningar och efter avslutad utbildning får du övningar att göra i vardagen.

Utbildningen utgår ifrån Kontaktas Servicehandbok och du får med dig ett eget exemplar som stöd för utveckling av din kundkommunikation!

Utbildningens innehåll:

Vad är service med wowkänsla?
- Vad vill kunderna ha för service och bemötande 2024?
- Från bra service till wowservice och varför.
- Servicens viktigaste byggstenar.

Din roll som serviceproffs/kundkommunikatör.
- Din inre och yttre spelplan.
- Hur ditt mindset påverkar din kommunikation och ditt resultat - och hur du kan påverka ditt mindset.
- Service som mindset.
- Ditt kommunikationssätt - dina styrkor och överdrivna styrkor. Du får göra ett test från Disney.

Kundmötet.
- Hur du blir flexibel genom att kommunicera anpassat till person och situation och till hur vår hjärna fungerar.
- De vanligaste kommunikationspreferenserna och hur du når fram till dem.
- 5 kommunikationsvanor för att kunna ge professionell service med wowkänsla och samtidigt vara effektiv.
- Vinnande muntlig kommunikation och vilka delar som behöver vara med.
- Vinnande skriftlig kommunikation och vilka delar som behöver vara med.
- Ord och meningar att använda och att undvika.
- Hur du disponerar information i skrift för att nå så många som möjligt.
- Vanliga misstag, krockar och fallgropar att undvika i skriftlig kommunikation.

Effektiva verktyg för:
- Att känna igen olika kommunikationssätt och anpassa din kommunikation till mottagaren.
- Att nå fram till så många kommunikationssätt som möjligt samtidigt.
- Att paketera negativa budskap positivt.
- Effektivare och snabbare ärendehantering.
- Hur du kan göra det lilla extra.
- Att hantera missnöjda och arga kunder.

Målgrupp:
Du som går denna utbildning jobbar med kundkommunikation. Du kanske är en kundservicemedarbetare som dagligen kommunicerar med kunder, eller en teamledare eller chef som kommunicerar både med kunder och med dina medarbetare. Alla vinner på att lära sig mer om och öva på effektiv kommunikation och det finns många saker vi kan göra för att väsentligt öka chanserna att budskapet går fram.

Välkommen!

Praktiska detaljer:

Datum:

22 oktober

Tid:

09.00 - 16.00

Plats:

Kontaktas kontor, c/o iOffice, Kungsgatan 60 1 tr, 111 22 Stockholm

Kostnad:

Kontaktas medlemmar: 4 900 kr exkl moms
Icke-medlem i Kontakta: 6 900 kr exkl moms
Erbjudande: Gå 5 och betala för 4 eller kontakta oss för offert på info@kontakta.se

Anmälan:

Klicka här

Kontakt:

Madeleine von Krusenstierna, info@kontakta.se alt 073 954 68 03