Arbetsrätt & juridik

Vi vet att det ibland är svårt att hantera olika frågor inom arbetsrätten. Vi har därför fokuserat på att ta fram en utbildning som rör dig som arbetar med kundservice eller telefonförsäljning. Lär dig de viktiga grunderna i arbetsrätt. Hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt för att undvika dyrbara misstag.

Kursens innehåll :

 • Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor

 • Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför ska man förhandla och hur genomför du på bästa sätt en MBL-förhandling?

 • Anställningsavtalet och dess beståndsdelar: Genomgång av anställningsavtal och anställningsformer med frågor som till exempel vad ska ett anställningsavtal innehålla? Anställningsavtalet ses ofta som en ”formalitet” men många tvister eller missnöjdhet uppstår p.g.a. otydliga eller oklara anställningsvillkor.
  Vad vill man uppnå och framförallt hur vet man vad man vill? Vad kan man avtala om och vad bör man avtala om?

 • Anställningsskydd – hur avslutar man en anställning? Hur går man till väga för att avsluta en anställning på rätt sätt? Uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl samt avsked går vi igenom med praktiska exempel tagna från verkliga rättsfall.

 • Lönefrågor: lönesättningsfrågor och överväganden i samband med rörlig lön och andra incitamentsplaner. Garantilön, skillnaden mellan provision och bonus, misstagsbetalningar, ”backorder” och provisionsjusteringar, lönekvittning m.m.

 • Arbetsledningsrätt och förändrade arbetsuppgifter : Vad kan arbetsgivaren ensidigt ändra? Förändrade arbetsuppgifter/placeringsort/arbetstider? Lön och/eller andra villkor?
  Utvidga/inskränka distrikt/kundkrets/produktkatalog?

 • Lojalitetsplikt, konkurrens- och kundskyddsklausuler. Skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare upphör när anställningen upphör.
  I vilka situationer kan/bör man avtala om begränsningar i arbetstagarens rätt att konkurrera efter anställningen? Hur ska klausulerna utformas?


Vill du anmäla dig? Titta i vår kalender när nästa tillfälle ges alternativt kontakta Linda Magnusson på linda.magnusson@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87.