Ny som WFM / Bemanningsplanerare

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare.

Denna utbildning har fokus på dig som är ny som WFM för att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering ur ett grundperspektiv dels för att förstå helheten, dels för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.

Kursens innehåll:

  • Hur bör vi arbeta med prognoser och hur får vi dem så träffsäkra som möjligt?
  • Bemanningsplanering - Hur vi hanterar minut och icke minutkritiskt arbete?
  • Hur vi fastställer en workload?
  • Skall vi bemanna med generalister eller specialister?
  • Schemaläggning - Hur skapar vi ett flexibelt schema som tar hänsyn till personalen?
  • Vilka nyckeltal använder vi för att mäta arbetet som WFM?
  • Trafikledning i realtid - prognosen stämmer inte med verkligheten eller andra faktorer som exempelvis sjukfrånvaro avviker. Vad/Hur gör vi?
  • Hur följer vi upp att medarbetare följer sitt schema?


Vem riktar sig utbildningen till?
Kursen vänder sig till personer som arbetar med planering och schemaläggning i kundservice och vill ha gedigna grundläggande kunskaper i bemanningsplanering. De personer som också har nytta av kompetensutvecklingen i bemanningsplanering är kontaktcenterchef, callcenterchef, teamledare, kundserviceansvarig, gruppchef, planerare, schemaläggare eller motsvarande.


Datum:

13 okt 2021

Tid:

9:00-16:30

Plats:

Industrigatan 4 A, Stockholm

Utbildare:

Lars Anjou

Anmälan:

Klicka här!

Kostnad:

4 900 kronor för Kontaktas medlemmar
6 900 kronor för Icke medlem i Kontakta


Vid 5 eller fler deltagare från samma företag, maila till anmalan@kontakta.se för offert (moms tillkommer).
Vid frågor kontakta Linda Magnusson på linda.magnusson@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87.

Välkommen!