WFM på 1 dag - Workforce Management – effektiv bemanningsplanering

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att medarbetarna ska ha en bra vardag med minimal stress. WFM innebär alla de aktiviteter ett företag gör för att säkerställa effektiv och välmående arbetskraft. Det handlar om att planera rätt resurser, i rätt tid, för rätt arbetsuppgifter. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder och medarbetare.

Denna utbildning har fokus på dig som är ny som WFM (Workforce Management) för att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering ur ett grundperspektiv dels för att förstå helheten, dels för att få kunskap om i vilka detaljer du ska agera för att skapa skillnad.


Utbildningens inneshåll:

  • Hur bör vi arbeta med prognoser och hur får vi dem så träffsäkra som möjligt?
  • Bemanningsplanering - Hur vi hanterar minut och icke minutkritiskt arbete?
  • Hur vi fastställer en workload?
  • Skall vi bemanna med generalister eller specialister?
  • Schemaläggning - Hur skapar vi ett flexibelt schema som tar hänsyn till personalen?
  • Vilka nyckeltal använder vi för att mäta arbetet som WFM?
  • Trafikledning i realtid - prognosen stämmer inte med verkligheten eller andra faktorer som exempelvis sjukfrånvaro avviker. Vad/Hur gör vi?
  • Hur följer vi upp att medarbetare följer sitt schema?


För vem?

Denna utbildningen vänder sig till personer som arbetar med planering och schemläggning i kundservice och vill ha gedigna kunskaper i bemanningsplanering. Den vänder sig till dig som arbetar med WFM inom kundservice och telefonförsäljning. Andra personer som också har nytta och glädje av denna utbildning är kontaktcenterchef, callcenterchef, teamledare, kundserviceansvarig, gruppchef, planerare, schemaläggare eller motsvarande. 


Praktiska detaljer:


Datum:

8 november 2022

Tid:

9:00–16:30

Plats:

Kontaktas kontor, David Bagares gata 9, Stockholm

Utbildare:

Lars Anjou

Anmälan:


Klicka här!


Kostnad:

5 900 kronor för Kontaktas medlemmar
7 900 kronor för Icke medlem i Kontakta

Vid 5 eller fler deltagare från samma företag, maila till anmalan@kontakta.se för offert 

(moms tillkommer).


Villkor: 
Din anmälan till utbildningen är bindande, men om du får förhinder har du rätt att skicka en kollega i ditt ställe. Anmälningsavgiften återbetalas ej.


Vid frågor kontakta Annika Svenle på annika.svenle@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87 (Linda Moser)


Välkommen!