KontaktAkademin: Praktisk arbetsrätt för chefer!

En heldagsutbildning med fokus på hur man hanterar olika frågor inom arbetsrätten som rör dig som arbetar med kundservice eller telefonförsäljning. Perfekt utbildning för dig som behöver mer grund att stå på när du står inför olika utmaningar i din operativa verksamhet.

Kursens innehåll : 

 • Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor

 • Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför ska man förhandla och hur genomför du på bästa sätt en MBL-förhandling?

 • Anställningsavtalet och dess beståndsdelar: Genomgång av anställningsavtal och anställningsformer med frågor som till exempel vad ska ett anställningsavtal innehålla? Anställningsavtalet ses ofta som en ”formalitet” men många tvister eller missnöjdhet uppstår p.g.a. otydliga eller oklara anställningsvillkor. 
  Vad vill man uppnå och framförallt hur vet man vad man vill? Vad kan man avtala om och vad bör man avtala om?

 • Anställningsskydd – hur avslutar man en anställning? Hur går man till väga för att avsluta en anställning på rätt sätt? Uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl samt avsked går vi igenom med praktiska exempel tagna från verkliga rättsfall.

 • Lönefrågor: lönesättningsfrågor och överväganden i samband med rörlig lön och andra incitamentsplaner. Garantilön, skillnaden mellan provision och bonus, misstagsbetalningar, ”backorder” och provisionsjusteringar, lönekvittning m.m.

 • Arbetsledningsrätt och förändrade arbetsuppgifter : Vad kan arbetsgivaren ensidigt ändra? Förändrade arbetsuppgifter/placeringsort/arbetstider? Lön och/eller andra villkor? 
  Utvidga/inskränka distrikt/kundkrets/produktkatalog?

 • Lojalitetsplikt, konkurrens- och kundskyddsklausuler. Skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare upphör när anställningen upphör. 
  I vilka situationer kan/bör man avtala om begränsningar i arbetstagarens rätt att konkurrera efter anställningen? Hur ska klausulerna utformas?


Denna utbildning genomför Kontakta tillsammans med Säljarnas riksförbund. Utbildningsledare under denna dag är Gabriel Snow och Wilhelm Kaldo.

Praktiska detaljer :

Datum:16 feb 2022

Tid:09:00-16:00

Plats:Återkommer om plats men centralt i Stockholm

Kostnad:4 900 kr (Medlem)
7 900 kr (Icke medlem)


Anmälan:Klicka här!

Frågor:Vid frågor, Kontakta Linda Moser på linda.moser@kontakta.se alternativt 0704 39 00 87.